Monday, 6 February 2012

THE KURA-KURA


"Jangan lupa dari mana kita datang dan dari mana kita akan dikembalikan"

No comments:

Post a Comment